Automatització

En l’entorn de l’automatització, LOGi s’ha especialitzat en la programació de PLC’s SIMATIC, xarxes PROFIBUS i SCADA’s.
La nostra especialització de marca ens permet ser coneixedors del producte SIEMENS i estar a l’avantguarda, aplicant en tot moment les darreres innovacions tecnològiques.
Els clients decideixen el seu grau d’implicació en el seu sistema.
Oferim l’assistència tècnica necessària des de l’assessorament fins al lliurament de ‘claus en mà’ de projectes pertanyents als diferents àmbits de l’automatització:

 

 • Autòmats programables
 • Hardware i software basat en PC
 • Sistemes de control de procés
 • PC’s industrials
 • Control distribuït (PCS 7)
 • Mòduls lògics
 • Software aplicat a la industria
 • Equips de programació
 • Sistemes de visualització i manipulació (HMI)
 • Sistemes de regulació i control del moviment en màquines de producció
 • Material de instal·lació, per infraestructura i construcció
 • Sistemes SCADA (WinCC)

 

 

Einfachumrichter in hoher Schutzart / Single converter with a high degree of protection 4 T UMAX   Power Look 2000 V2.0 [5]