Control de Processos

SISTEMES MES

Un sistema MES engloba diverses aplicacions de software destinades a millorar la productivitat d’una empresa,  donant visibilitat i transparència a l’àrea de producció. Els sistemes MES es caracteritzen per la capacitat d’obtenir informació de la producció en temps real per poder millorar la capacitat productiva en tots els aspectes possibles.

LOGi està especialitzat en realitzar anàlisis i estudis concrets de cada cas per poder implementar la millor solució en funció de les necessitats específiques de cada empresa.

SYSTEM PLATFORM

Wonderware disposa d’una plataforma única i escalable basada en tecnologia Archestra, que permet obtenir totes les necessitats d’informació i automatització industrial relacionades amb solucions de SCADA, HMI i MES.

La tecnologia d’objectes Archestra permet una fàcil i ràpida configuració,  registre de dades, entrega i manteniment de informació històrica i tot en temps real. Permet augmentar l’eficiència operativa en entorns automatitzats per guanyar rendibilitat i comunicar els entorns de gestió productiva amb sistemes de gestió empresarial.

LOGi ha desenvolupat diverses aplicacions en àmbit industrial i farmacèutic amb èxit utilitzant la solució System Platform facilitant la escalabilitat a diverses línies de producció d’una mateixa empresa.

DESENVOLUPAMENT PERSONALITZAT

En aquells casos on les necessitats d’una empresa no es trobin implementades en aplicacions estàndard, ARTIC té la capacitat de desenvolupar aplicacions informàtiques personalitzades que cobreixin les especificacions i funcionalitats requerides.

 

 

intouch2012 wonderware-system-platform